""
Foto: Michael Fredman

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Öva! - temat för Beredskapsveckan 2023 

Många hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till att det blir lättare att börja öva.

MSB har valt temat Öva! för att:

  • övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. 
  • det finns ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris.

MSB:s kampanj "Sju dagar"uppmanar till övning

Materialet för Beredskapsveckan 2023 heter "Sju dagar" och tanken är att fler privatpersoner ska ta chansen att öva hemma. Kampanjen består av både digitala och analoga delar.

Vikfoldern "Sju dagar"

MSB har en vikfolder med ett sju dagars-scenario. Vikfoldern manar till eftertanke och reflektion tillsammans med lärande och praktiskt tips. Längst ner på sidan under rubriken Dokument kan du ladda ner vikfoldern. 

Webbutbildningen "Sju dagar"

I MSB:s webbaserade övningsverktyg "Sju dagar", kommer användaren kunna utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Genom att själv få prova på konsekvenserna av att inte vara förberedd motiveras man till att förbereda sig. Samtidigt lär man sig, via återkoppling i interaktiva övningar, hur man bäst kan hantera en besvärlig vardag.

I nästa del av utbildningen får man prova på att förbereda sig genom att packa en krislåda och ta del av en tydlig steg för steg-checklista. Användaren får också en indikator på hur väl man klarar av utmaningarna och var man befinner sig i utbildningen.

Det spelliknande upplägget väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre. Tanken är att detta ska motivera en bredare målgrupp att pröva på och ta ett konkret steg till en bättre egenberedskap. Länk till utbildningen hittar du längst ner på sidan under rubriken Länkar. 

Håll utkik efter annonser från MSB i sociala medier

Under veckorna före och under vecka 39, kommer MSB:s kampanj "Sju dagar" att annonseras i sociala medier. Annonserna är i form av en filmtrailer för att synliggöra och skapa nyfikenhet inför och under Beredskapsveckan och för att driva trafik till webbutbildningen.

Under själva Beredskapsveckan (vecka 39) kommer krisbaserade kortfilmer med frågor att annonseras på Instagram Stories, som en så kallad "poll". Där kan man tacka ja till att delta i en krisövning varje dag under sju dagar för att efteråt kunna se resultat på hur väl man tillsammans med andra klarat den fiktiva krisen. Via den digitala annonsen ställs man alltså inför val för att hantera krisen - och är på så sätt med och påverkar utgången, precis så som det skulle fungera i verkligheten!

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också.

Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll. Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.