Att jobba på Pajala kommun

Att jobba inom en liten kommun ger dig som medarbetare möjlighet att bredda din kompetens inom flera olika områden och engagera sig i utvecklingsarbetet. Vi jobbar nära samhället och människorna vilket gör att vi är lösningsorienterade och kan jobba effektivt.

Förmåner

Pajala kommun har beslutat om bra förmåner utöver de lagstadgade och de centralt avtalade förmånerna. Heltidsanställning är det normala, deltid en möjlighet.

  • Semesterdagstillägget kan i vissa fall omvandlas till fler semesterdagar
  • I flera verksamheter erbjuder vi möjlighet till individuell schemaläggning och flextid
  • Friskvårdsbidrag upp till 1000 kr/år
  • Fritidsstudier kan stödjas ekonomiskt

För ledigheter har vi speciella förmånligare bestämmelser:

  • Läkarbesök får under vissa förutsättningar ske på betald arbetstid. Det gäller även vissa andra besök inom vården t ex mammografi, sjukgymnastik och prostatprov.
  • Som förälder har du möjlighet till hel föräldraledighet till barnet är två år gammalt utan krav på att behöva ta ut föräldrapenning, i vissa fall även längre. Du har också möjlighet att förkorta din arbetstid upp till en fjärdedel ända fram till barnet fyllt tolv år.
  • Du kan få ledigt för att prova annat arbete eller bedriva näringsverksamhet upp till sex månader,i vissa fall även längre
Distansarbete

Inom Pajala kommun finns möjlighet att arbeta på distans upp till 50% av tiden i de verksamheter där det är möjligt. Vi arbetar även med att se över möjligheterna till digitala hubbar runt om i kommunen för att minska pendling och göra det enklare att få ihop livspusslet utifrån den plats man vill bo på.

 

Flexibel schemaläggning inom stöd & omsorg

Vi använder oss av systemet Time Care där du som anställd har möjlighet att planera din arbetstid.