""

Att jobba på Pajala kommun

I Pajala kommun jobbar vi nära samhället och människorna. Att jobba i en liten kommun ger dig som medarbetare möjlighet att bredda din kompetens inom flera olika områden och engagera dig i utvecklingsarbetet.

Som arbetsgivare strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas, växa och känna en stolthet över sitt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter och ser gärna att våra medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet.

Livspussel

Vi är mån om att du ska trivas och att ditt livspussel ska gå ihop. Vi erbjuder därför möjlighet att arbeta på distans upp till 50% av tiden i de verksamheter där det är möjligt samt egen schemaläggning på flera av våra boenden och hemtjänst. Vi har blivit uppmärksammade för vårt unika sätt att arbeta med just schemaläggning och vi ser att våra medarbetare trivs

Förmåner

Pajala kommun har beslutat om bra förmåner utöver de lagstadgade och de centralt avtalade förmånerna. Heltidsanställning är det normala, deltid en möjlighet.

  • Semesterdagstillägget kan i vissa fall omvandlas till fler semesterdagar
  • I flera verksamheter erbjuder vi möjlighet till individuell schemaläggning och flextid
  • Friskvårdsbidrag upp till 1000 kr/år
  • Fritidsstudier kan stödjas ekonomiskt

För ledigheter har vi speciella förmånligare bestämmelser:

  • Läkarbesök får under vissa förutsättningar ske på betald arbetstid. Det gäller även vissa andra besök inom vården t ex mammografi, sjukgymnastik och prostatprov.
  • Som förälder har du möjlighet till hel föräldraledighet till barnet är två år gammalt utan krav på att behöva ta ut föräldrapenning, i vissa fall även längre. Du har också möjlighet att förkorta din arbetstid upp till en fjärdedel ända fram till barnet fyllt tolv år.
  • Du kan få ledigt för att prova annat arbete eller bedriva näringsverksamhet upp till sex månader, i vissa fall även längre

Utvecklingsarbete

Pajala kommun arbetar aktivt med kvalitetsutveckling - i våra interna processer men också för att skapa trivsel, välbefinnande och trygghet för de som lever och verkar i kommunen. Bland annat testar vi gärna ny teknik, exempelvis inom stöd och omsorg för att förenkla arbetsmiljön samtidigt som vi höjer livskvalitén för våra brukare. Vi har bland annat infört digitala lås, gps-klockor och dokumentationssystem direkt i jobbmobilen. 

Framtidstro 

Du som jobbar hos oss också jobba i en kommun där det händer mycket och där vi ser ljust på framtiden. Ett expansivt näringsliv, tillgång till en av Sveriges bästa grundskolor, närheten till naturen och förutsättningar för en vardag där det är enkelt att få tiden att räcka till gör att fler vill arbeta och bo här än någonsin tidigare.

Mitt i den utvecklingen finns vi som jobbar på Pajala kommun. För vilket yrke du än arbetar med hos oss handlar varje arbetsdag om att skapa mening och tillhandahålla god service till de som verkar och lever i Pajala kommun. 

Tjusningen med att jobba i en mindre kommun som Pajala är att det ger dig stora möjligheter att arbeta professionellt med olika slags insatser. Carin Johansson, socialchef Pajala kommun
""