Individnämnden

Individnämndens uppgift är i huvudsak att besluta om enskilda ärenden.

Ledamöter i Individnämnden

Ordinarie
Birgitta Haurula (S), ordförande
Eva Esberg (KD), vice ordförande 
Inga-Lill Ängsund (V)

Ersättare
Kjell Nordmark (S)
Anita Sköld (M)
Kristina Woxdal Phil (FrS)