Personalutskottet

Personalutskottets uppgift är att behandla personalfrågor och bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen.

Ledamöter i Personalutskottet

Ordinarie ledamöter
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Peter Eriksson (KD), vice ordförande
Jan Larsson (FrS)

Ersättare
Eva Esberg (KD)
Ellinor Tandlund (S)
Marika Solgevik Svala (V)