Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola ska tillhandahålla utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som, så långt det är möjligt, motsvarar den som ges i grundskolan.