Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Utveckla företag

Vi är flera aktörer, i Pajala och i regionen, som på olika sätt kan hjälpa dig som företagare att utvecklas i verksamheten. Det kan exempelvis gälla lotsning till rätt handläggare och funktion, rådgivning, nätverkande och finansiering.

Näringslivsutveckling

I Pajala kommun är det avdelningen för strategisk utveckling som arbetar med frågor kopplade mot näringslivet. Kommunens näringslivsarbete går ut på att stötta utvecklingen hos företagen i kommunen för att öka tillväxten och på så vis gynna hela regionen. Det sker bland annat genom stöd och rådgivning, särskilda kompetens- och utvecklingsinsatser, genom att hjälpa företag knyta kontakter, samt att koppla ihop företag med aktörer i stödsystemet, exempelvis inom ramen för offentliga bidrag.  

NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum Nord erbjuder individuell rådgivning, utbildning och mentorprogram för blivande och nya företagare i Pajala kommun i upp till tre år.

Almi Företagspartner

Almi kan hjälpa dig som företagare med affärsutveckling. Almi hjälper dig att gå från ord till handling genom att identifiera möjligheterna och utmaningarna i just ditt företag. Exempelvis kan de hjälpa dig som vill få bättre koll på ditt företags ekonomi och lönsamhet, att utveckla en produkt eller tjänst eller att maximera ditt företags potential. 

Produktlabbet

För dig som driver eller är på väg att starta företag inom besöksnäringen i Övertorneå, Överkalix, Pajala, Kalix eller Haparanda. I Produktlabbet får du hjälp att ta fram en affärsplan och budget, produktutveckla och prissätta förrätt målgrupp, analysera produktens hållbarhet och testa den tillsammans med testpiloter. Du får även ökad kunskap om hur du kan finansiera din investering. 

IUC - Industriella utvecklingscentra 

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter. IUC är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.

LTU Business

Ett affärsutvecklingsbolag som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. LTU Business erbjuder rådgivning och kompetensutveckling som hjälper er verksamhet att fånga möjligheter och skapa klarhet för framtiden.

Utveckla Norrbotten - en del av region Norrbotten

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet  för en hållbar tillväxt i länet. Målet är att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. För att komma dit behöver vi arbeta med många saker och framför allt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med hållbarhet, jämställdhet och mångfald i fokus. Företagsstöd skapar hållbar tillväxt i både företagen och på regional nivå. Vi erbjuder finansiering som stärker näringslivet och regionen