Hygienisk verksamhet

Bedriver du någon form av hygienisk verksamhet där det finns en risk för blodsmitta ska du göra anmälan till kommunens Bygg-och miljöavdelning senast sex veckor innan du startar verksamheten. Från 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än blodsmitta.

Följande verksamheter räknas  till exempel som hygienisk verksamhet:

  • Fotvård
  • Piercing/håltagning
  • Tatuering
  • Akupunktur
  • Frisörer

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta kommunens Bygg-och miljöavdelning.

Handläggningstiden är ca 6 veckor.

Egenkontroll

För att förebygga risker för människors hälsa ska du som verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, oavsett om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Det gör du genom en egenkontroll som omfattar bland annat rutiner för rengöring av utrustning, städning och handtvätt m.m.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Mer information om vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet hittar du i Socialstyrelsens allmänna råd.