Café/Vänthall

Slussen Café är en verksamhet på Malmen. Slussen Café är ett integrerat Café i busstationens vänthall som är öppet för allmänheten.

Medarbetarna arbetar huvudsakligen med försäljning av fika till besökare samt tar betalt av de som handlar på Slussens returmarknad som ligger på källarplan. Utöver detta arbetar medarbetarna med tillsyn, städning, öppning och stängning av vänthallen samt gör i ordning konferensfika till kommunen intern och/ eller till föreningar som har sammanträden på Malmen.