Fjäril som sitter på en blomma. Färgglada färger på bilden, rosa, rött, grönt.

Funktionsvariationer

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Rätt till bistånd/insats prövas av kommunens bistånds-/ LSS handläggare efter ansökan från den enskilde eller dennes företrädare, det vill säga vårdnadshavare, god man, förvaltare eller person med fullmakt. Utgångspunkt är lagstiftningen, framför allt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen) som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd som du kan få. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka utan socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna.