Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är dels att erbjuda den enskilde miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling samt att anhöriga därigenom kan ges möjlighet till avlastning.