Bild av renhållningsfordon parkerat framför bro över Torne älv i Pajala centralort

Sophämtning

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

Pajala kommun kör all renhållning i egen regi. Vår renhållningsbil kör måndag till torsdag vecka efter vecka enligt ordinarie schema. Skulle vi få driftstörningar och ej kommer på annonserad dag ska du låta ditt sopkärl stå ute vid vägen tills vi tömt den. Akuta driftstörningar kan uppkomma och då senareläggs alla turer till felet är åtgärdat.

För att vara så miljövänlig som möjligt bör du:

  • Minimera avfall
  • Återanvända
  • Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. 

Länk till Renhållningsturer

Frågor och svar

Ja, grundavgift skall betalas av samtliga fastighetsägare. Vissa undantag finns, se Ansökan om totalbefrielse från kommunal renhållning.

Tag kontakt med miljöinspektörerna på Bygg och Miljö. 

Kontakta Sektor teknik och service 0978-123 45 för hjälp med fakturauppgifter.

Fastighetsägare måste själva anmäla flytt till Sektor teknik och service. Använd er av e-tjänsten "flyttanmälan"