""
Foto: Canva

Invandring och integration

Pajala kommun tar emot nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn och hjälper de att komma in i det svenska samhället.

Pajala kommun ansvarar för att varje nyanländ person erbjuds information om kommunens resurser, bostads­marknad samt får vid behov socialt stöd för sig själv och sin familj. Det kan vara i form av kontakt med barnomsorg eller skola, vårdgivare, hemtjänst samt LSS. För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjligt samverkar enheten med socialtjänsten, Sfi och Arbetsförmedlingen.