Brandvarnare räddar liv

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

Var ska du montera brandvarnaren?

  • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
  • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen. 
  • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
  • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
  • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
  • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
  • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
  • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
  • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!