Bostäder & offentliga lokaler

Vårt boende och vår närmiljö betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Har du funderingar som rör ditt boende eller din närmiljö? Här hittar du nyttig information om bland annat bostadsanpassning