Bild på en solros

Återvinningscentraler

För att Pajala ska bli en så miljövänlig kommun som möjligt är det viktigt att avfall sorteras på rätt sätt

På våra återvinningscentraler tar vi hand om och återvinner hushållens grovavfall och farligt avfall som uppstår i eller i anslutning till hemmet.

Materialet som lämnas på ÅVC transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning eller deponering.

Pajala kommun ansvarar och sköter driften för fem Återvinningscentralen i kommunen. Vi har anläggningar i Muodoslompolo, Junosuando, Tärendö, Korpilombolo och Pajala. Till våra anläggningar är alla välkomna som betalar renhållningsavgifterna i Pajala kommun. Dvs fastighetsägare och kommunmedborgare som betalar den fasta renhållningsavgiften.

Pajala Återvinningscentral har öppet året runt, övriga anläggningar är öppet under maj-oktober.

Öppettider Pajala Återvinningscentral 1 Maj 2024 - 31 Oktober 2024

Återvinningscentraler Dag Öppettider Datum
Muodoslompolo (Muoniovägen ca 150 m från Arbetsstugevägen riktning mot Pajala) Lör 9-18 1/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10
Junosuando (Tornefors på fd militära anläggningen) Tors 9-18 9/5, 6/6, 11/7, 8/8, 12/9, 10/10
Lör 9-15 11/5, 8/6, 13/7, 10/8, 14/9, 12/10
Korpilombolo (Ca 200 meter in efter vägen mot Övertorneå) Tors 9-18 2/5, 30/5, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10
Lör 9-15 4/5, 1/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10
Tärendö (Avloppsrenings- anläggningen söder om kyrkan) Tors 9-18 16/5, 13/6, 18/7, 15/8, 19/9, 17/10
Lör 9-15 18/5, 15/6, 20/7, 17/8, 21/9, 19/10
Pajala (Sommarvägen 6, bakom Brandstationen) Ons 8-19 Alla onsdagar hela perioden förutom 1/5
Fre 8-15 Alla fredagar hela perioden förutom 21/6

Frågor och svar

Pajala kommun ansvarar och sköter driften för fem Återvinningscentralen i kommunen.

  • Pajala
  • Muodoslompolo
  • Junosuando
  • Tärendö
  • Korpilombolo

Pajala ÅVC har öppet året runt, övriga anläggningar är öppet under maj-oktober.
Till oss på ÅVC är alla välkomna som betalar renhållningsavgift till Pajala kommun. Dvs fastighetsägare och kommunmedborgare som betalar den fasta renhållningsavgift.

Privat personer: Inlämnat avfall ska vara paketerade i godkända behållare samt märkt med innehåll så att det går att hantera och lagra utan risker för personal och utrustning.

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall: färg-, lackavfall, kemikalier, limmrester (kontaktlim, epoxilim, spackel), lösningsmedel, spillolja samt annat oljeavfall, sprayburkar, kvicksilver (termometrar, barometrar, reläer)

Företagare ska alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning av farligt avfall för att få det registrerat. Ett avlämningsintyg ska vara färdigifyllt och lämnas tillsammans med avfallet. Avfallet måste vara paketerade i godkända behållare.

Privat person: Omfattas av producentansvar och elavfallet ska lämnas till återvinningscentralerna. Glöm ej att kontrollera om tex leksaker räknas som en elektronisk produkt. 

Företagare: För att lämna elavfall som företagare krävs ett avlämningsintyg från El-kretsen. Fyll i denna på El-kretsen.se och skriv ut.

Sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i avfallskärl för hushållssopor ska föras till återvinningscentralen, exempelvis möbler, cyklar etc.

Deponirester utgörs av sådant avfall som inte går att använda, återvinna, kompostera eller förbränna tex keramik och porslin och ska lämnas till återvinningscentralen. 

Lämnas till återvinningscentralen.

Metall som inte räknas som en förpackning ska lämnas till återvinningscentralen. Vi sorterar ut tunn respektive tjock metall i två olika fraktioner. 

Avfall för vilket producentansvar råder (tex tidningar, förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, uttjänta bilar m.m) ska hanteras enligt särskilda anvisningar från respektive materialbolag eller producent.

Bildäck omfattas av producentansvar och skall lämnas till din bildäckshandlare.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan så länge det inte skapar problem för miljö, hälsa eller närboende. Biologiskt hushållsavfall som är nedbrytbart ex. matavfall får komposteras efter anmälan till Bygg och Miljö. Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådan sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt får grävas ned eller bortskaffas på annat sätt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Djur som misstänks eller officiellt har bekräftats vara infekterade med epizootiska sjukdomar får inte grävas ned.