Renar på en väg

Drift och underhåll

Kommunen ansvarar för drift och vägunderhåll av de kommunala vägarna, de finns inom kommunens tätbebyggda områden.

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av de kommunala vägarna, de finns inom kommunens tätbebyggda områden. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av väg 99, vägarna mot Tärendö, Korpilombolo, Junosuando och många fler landsvägar. Läs mer om hur trafikverket arbetar med drift och underhåll på Trafikverkets hemsida.

En stor del av vägnätet inom Pajala kommun utgörs av enskilda vägar och de ansvarar organisationer, exempelvis vägföreningar, och i enstaka fall markägare för. Använd den nationella vägdatabasen för att se vem som är väghållare av respektive väg i kommunen, se länk längre ned på sidan.

Felanmälan

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar är du välkommen att kontakta tekniska kontoret.