Detaljplaner Tärendö

 1. Tärendö kyrkby 1968
 2. Tärendö industriområde
 3. Tärendö (fast 10:19 m.fl)
 4. Tärendö 10:19 (Tärendö förskola)
 5. Industrihus i Tärendö (Tärendö 9:32)
 6. Del av kv. Vakten (Gamla brandstationen)
 7. Posthus i Tärendö
 8. Tärendö (fast 7:19 m.fl)
 9. Del av Tärendö (gamla skolan)
 10. Del av Tärendö (länsväg 867)
 11. Tärendö kyrkby 1960

Detaljplaneöversikten visar gällande detaljplaner i Tärendö år 2015. Planerna finns tillgängliga för nedladdning nedan med den senast antagna först. Vi arbetar löpande med att digitalisera plandokumenten och uppdatera hemsidan. Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.

Detaljplaneöversikten finns att ladda ner som pdf för bättre läsbarhet under "Filer".

Tärendö 3:61 m.fl. (2018)
Tärendö 10:19 Tärendö förskola (2014)

Tärendö Kv. Vakten - Gamla Brandstationen (1998)

Tärendö Länsväg 867 (1995)

Tärendö Gamla skolan (1994)

Tärendö 9:32 - Industrihus (1991)

Plankarta Tärendö Posthus (1990)

Tärendö Industriområde (1983)

Tärendö 7:19 m.fl. (1981)

Tärendö 10:19 m.fl. (1981)

Tärendö Kyrkby (1970)