Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Familjehem

Pajala kommun söker de bästa familjerna i hela Sverige. Är ni en av dom? Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge fler barn trygga och kärleksfulla familjer och därmed en ljusare framtid.

Vi söker familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Vårt team arbetar hela tiden för att utveckla vår verksamhet och för att ni som familjehem ska känna er trygga hos oss.

Som familjehem hos oss erbjuder vi er utbildning, handledning av både socialsekreterare och förskollärare.
Dessutom får ni en kontaktperson som finns till för att svara på era frågor eller om ni bara behöver någon att bolla tankar och idéer med.

Du och din familj tar emot ett barn i ert hem för "stadigvarande vård och fostran" vilket innebär att barnet/ungdomen bor på heltid i er familj. Placeringen kan sträcka sig från en kort tid till en längre tid beroende på anledningen till barnet eller ungdomens behov av att bo i en annan familj.

Vad är ett familjehem?

alla barn har rätt att vara med sin familj enligt Barnkonventionen. Men ibland fungerar det inte av olika anledningar.

Barn har rätt att växa upp i en trygg miljö och då är ett familjehem ett alternativ för att de ska må bra och kunna utvecklas.

I ett familjehem bor barnet en kortare eller längre tid. Allt beror på situationen i den egna familjen.

Familjehemmet ansvarar för barnet och deras uppgift är att se till att barnet mår bra och får det stöd barnet behöver

Vem kan bli familjehem?

Ett familjehem kan bestå av vuxna som är gifta, sambo eller ensamstående.

Det ska vara en trygg och stabil hemmiljö.

Familjen ska vara engagerad och ha både tid, plats och erfarenhet av barn och ungdomar.

Du omfattas inte av sekretesslagstiftningen, dock ska du vara försiktig med att sprida uppgifter om den enskilde.

Ersättning man får är arvodes- och omkostnadsersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter. I Pajala följer vi kommunförbundets rekommendationer.

Hur blir man ett familjehem?

Känner du eller ni att ni är rätt personer och har möjligheten att ta emot ett barn?

Gör såhär:

  • Kontakta kommunen via e-posten eller via kommunens växel, kontaktuppgifter finns nedan.
  • Ni kommer då att få information och förfrågan om att lämna in era personnummer och godkännande för att registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och Socialregistret.
  • Är dessa register utan anmärkningar går processen vidare - i annat fall avbryts processen.
  • Ni lämnar sedan in två referenspersoner per person som vi får kontakta.
  • en grundläggande intervju och ett hembesök bokas in.
  • Därefter utreds ni av socialsekreterarna.
  • Det sista och avslutande steget i processen är att Individnämnden godkänner er som familjehem.

Välkomna att kontakta oss för mer information.