Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden, bedömer behov av och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Även i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att handleda, instruera och utbilda annan personal. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.