En karta som visar lediga tomter på industriområdet solsidan

Ledig industrimark

Här hittar du information om industriområden och ledig industrimark i Pajala kommun.

Markpriser

För industrimark är priset 50 kronor per kvadratmeter.

Mark avsedd för handel kostar i Pajala centralort 100 kr per kvadratmeter och i övriga orter i kommunen kostar det 65 kr per kvadratmeter.

Norra industriområdet Pajala

Industrimark på Norra industriområdet i Pajala

Area: 9 519 kvm

Tillgång till el & vatten

Industrimark på Norra industriområdet i Pajala

Area: 49 583 kvm

Tillgång till el & vatten

Del av området är planlagt för drivmedelhantering och försäljning. 

Industrimark på Norra industriområdet i Pajala

Area: 6 861 kvm

Tillgång till el & vatten

Industrimark på Norra industriområdet

Area: 3026 kvm 

Tillgång till el & vatten