Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan

När du ska bygga nytt, bygga om eller göra en tillbyggnad kan du behöva bygglov eller en bygganmälan. Nedan ser du åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan, klicka på respektive åtgärd för att se vad som krävs för just din åtgärd.

Även om åtgärden inte kräver bygglov eller är anmälningspliktigt är det alltid byggherrens ansvar att gällande byggregler följs. Det kan finnas andra tillstånd från andra myndigheter som kan behövas. Avses åtgärden uppföras nära en väg kan det krävas tillstånd från Trafikverket. Inom strandskyddsområde kan det krävas en strandskyddsdispens.

Följande åtgärder kräver bygglov eller anmälan

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan och om den sker inom sammanhållen bebyggelse. Bygglov krävs ej om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan och om den sker inom sammanhållen bebyggelse. Bygglov krävs ej om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan och om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om  den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan och om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om  den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan och om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs om ej åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan. Bygglov krävs ej om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan. Bygglov krävs ej om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs om inte bygglov krävs.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan. Bygglov krävs ej om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ej om åtgärd sker inom detaljplan, om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs om åtgärd sker inom detaljplan. Bygglov krävs ej om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Bygglov krävs ibland om åtgärd sker inom detaljplan. Bygglov krävs ej om den sker inom sammanhållen bebyggelse samt om den sker utanför sammanhållen bebyggelse. 

Bygganmälan krävs ej.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren