Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Kommunala bolag

Pajala kommun äger två aktiebolag, Pajalabostäder AB och Pajala Värmeverk AB.

De är helägda bolag som har allmännyttiga funktioner som regleras av kommunallagen och aktiebolagslagen. Pajalabostäder AB är ett bostadsföretag som bygger, förvärvar, äger och förvaltar fastigheter och tomträtter. Pajala Värmeverk AB producerar fjärrvärme till kunder.

Pajala kommun ingår i Lapplandskommunalförbund (även kallat, LKF). Kommunstyrelsens politiker representerar Pajala kommun i förbundets styrelse där även Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner ingår i sammanslutning. Kommunerna samverkar inom gymnasieutbildning, vuxenutbildning, energi- och klimatrådgivning, vissa upphandlingar och personliga ombud.