Rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, som är placerad inom detaljplanerat område eller har beviljats lov tidigare krävs det oftast ett rivningslov. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Byggnader som inte har ett beviljat bygglov och är placerad utanför ett område med detaljplan kräver en anmälan om rivning.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren