Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Dataskydd och behandling av personuppgifter

Pajala kommun hanterar personuppgifter inom alla enheter och avdelningar, främst är det fråga om uppgifter som ni själva skickat in till Pajala kommun, i ansökningar eller på annat sätt i relation till ett ärende som handläggs inom kommunen.

Personuppgifter

Telefonnummer, personnummer, adress och namn är några vanligt förekommande personuppgifter. Uppgifterna som finns om er behövas för att tjänstepersonerna i Pajala kommun ska kunna göra sitt jobb. I de flesta fall finns lagstöd för en myndighet att ha en viss information. Samtycke från den enskilde kan i vissa fall ersätta lagstödet, detta tillämpas restriktivt. Syftet med lagen är också att ni som medborgare ska ha kontroll över vilka uppgifter som kommunen har om er. Ni har också rätt att få en felaktig uppgift rättad, kompletterad eller raderad.

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Svenska Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning respektive förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft samma dag.

Sammanfattningsvis reglerar EU:s Dataskyddsförordning hur Pajala kommun får behandla personuppgifter. Förordningen gäller tillsammans med svensk grundlag, arkivlagen och andra specialbestämmelser. Den omfattar samhällets alla organisationsformer till exempel föreningar, företag, myndigheter och kommunala bolag. Pajala kommun arbetar nu förberedande för att leva upp till bestämmelsernas krav på hantering av personuppgifter. Syftet med Dataskydds-förordningen är kortfattat att skydda enskildas personuppgifter och integritet. Dataskyddsförordningen ger också möjlighet att inom EU utvinna en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Pajala kommun har enligt förordningen ett dataskyddsombud utsett av kommunstyrelsen, plan- och miljönämnden, valnämnden och överförmyndaren. Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att kommunen följer de bestämmelser som finns i Dataskyddsförordningen och den kompletterande svenska Dataskyddslagen med tillhörande förordning och andra specialbestämmelser. Dataskyddsombudet är kontaktperson för de registrerade, det vill säga – kommunens medborgare, och ska bevaka att era uppgifter hanteras på rätt sätt.

Har ni frågor om Dataskyddsförordningen och kommunens hantering av personuppgifter kan ni kontakta kommunens dataskyddsombud. Vill ni lämna klagomål över kommunens hantering av era personuppgifter ska ni kontakta Datainspektionen. 

Kontakt

Dataskyddsombud

E-post

Dokument