Pajala Värmeverk AB

Pajala Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag sedan 2001. Värmeverket producerar fjärrvärme till privata fastigheter, näringslivet samt kommunala fastigheter i centralorten Pajala.

Bolagets mål är att producera energi miljömässigt och effektivt för invånarna. 

Fjärrvärmen produceras till 95 procent av procent av skogsflis. Men även från biobränsle, träddelar (exempelvis rötter), grot, massa, pellets, el och olja. Värmen kommer från en 20 kilometer lång kulvert. Idag har Pajala värmeverk 370 kunder som köper cirka 25 miljoner kilowattimmar energi per år. En tredjedel av värmeverkets kunder är hushåll. För några år sedan installerades en ny panna och därför finns förutsättningarna för fler kunder.

Förhoppningen är att fler ska ansluta sig eftersom en förtätning ökar nätets kapacitet och mindre energi går till spillo.

INFORMATION OM GDPR

På Pajala Värmeverk AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Vi vill därför informera dig om en viktig och positiv förändring om hur vi får, och kommer att hantera dina personuppgifter i framtiden.

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat befintliga rutiner och arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för hur just dina personuppgifter behandlas av oss.