Lågstadiebarn i en klätterställning

Grundskola

Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna till ett fullvärdigt samhällsliv, där de ska klara av att göra olika aktiva livsval samt visa respekt för andra människor och för de mänskliga rättigheterna. Utbildningen i grundskolan skall även ligga till grund för fortsatt utbildning i ett mer långsiktigt perspektiv.