Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Synpunkter och klagomål

Alla som driver en förskola ska ha rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter från föräldrar, elever och andra. Det gäller förhållanden som rör skolans verksamhet. Syftet med detta är att den som driver förskolan, i detta fall Pajala kommun, ska få reda på brister och rätta till dom snabbt.

Så här fungerar det:

Hur lämnar jag in mitt klagomål?

Du kan skriva brev eller e-post, ringa eller besöka den aktuella förskolan.

Vem ska jag vända mig till?

Naturligast är att du på lämpligt sätt kontaktar den personal som är närmast berörd, till exempel lärare. Det kan ofta räcka för att lösa problem eller missförhållanden. Om det inte hjälper eller om du tycker att det känns svårt eller obekvämt att prata med en person som kanske är en del av problemet, så kan du istället kontakta rektor eller biträdande rektor. Är du inte nöjd med de svar du får kan du vända dig till Barn- och utbildningsnämnden via skolchefen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom tio arbetsdagar ska du få ett svar. Ibland är klagomålet komplicerat och kan ta längre tid att handlägga och då meddelar vi dig om orsaken till fördröjningen. Om du inte är nöjd med det svar du får när handläggningen är klar, så har du rätt att begära att ärendet prövas på nytt.

Vem kan läsa mina synpunkter?

I princip vem som helst. Allt du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få läsa den och få den kopierad. I undantagsfall kan en handling sekretessbeläggas, men då måste det finnas lagstöd för det. Det räcker inte att du själv begär att den inte ska vara offentlig.