Flyktingboende

Med ett tillfälligt flyktingboende avses en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl. Reglerna gäller nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad. Flyktingboenden spelar en viktig roll i integreringen till det svenska samhället. Därför är det viktigt att du som driver ett boende har kunskap och förståelse om exempelvis brandskydd och risker specifikt för flyktingboenden.

Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för mer information och rådgivning om gällande livsmedel-, hälsoskydd- och byggregler.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren