Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Flyktingboende

Med ett tillfälligt flyktingboende avses en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Reglerna gäller nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad. Flyktingboenden spelar en viktig roll i integreringen till det svenska samhället. Därför är det viktigt att du som driver ett boende har kunskap och förståelse om exempelvis brandskydd och risker specifikt för flyktingboenden.

Kontakta Bygg- och miljöavdelningen för mer information och rådgivning om gällande livsmedel-, hälsoskydd- och byggregler.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren