Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bild på en solros

Slamtömning enskilt avlopp

Har du en egen slambrunn i anslutning till din fastighet är du enligt kommunens föreskrifter skyldig att tömma den regelbundet.

Pajala kommun ansvarar för att slamtömning inom kommunen. Tömning av slambrunnar sker löpande under året.

Slammet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve vilka bidrar till övergödning och när du låter oss ta hand om ditt slam så renas det i någon av våra anläggningar. Slam och filtermaterial från små avloppsanläggningar utgör hushållsavfall.

Alla kunder kommer att få en avisering om slamtömning per post i god tid innan tömning sker. 
Vid frågor kan du kontakta oss på kommunalteknik.

Frågor och svar

Vid anläggande av en ny enskild slamanläggning krävs ett tillstånd för vilket ni ansöker om hos Bygg och Miljönämnden. Innan anläggningen tas i bruk skall ni kontakta sektor teknik och service för att aktivera er slamtjänst. 

Du kan välja om du vill tömma din brunn en gång per år eller vart annat år. För längre intervall krävs en dispens vilket man ansöker om hos Bygg och Miljö. 

Du kommer att få ett brev per post om vilken vecka din brunn preliminärt kommer att tömmas.

Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll, samt att den är tillgänglig för tömning. 

  • Vägen ska vara körbar och vid behov snöröjd fram till minst tio meter från avloppsanläggningen
  • Vägen ska vara framkomlig, kvistad och fri från träd, buskar och växter
  • Vägen ska ha en bärighet som klarar en slamtankbil på 32 ton
  • Brunnen skall vara utmärkt så att våra chaufförer lätt kan lokalisera den 
  • Brunnslock skall vara helt och får väga max 15 kg.
  • Vid tömningstillfället ska anläggningen vara direkt åtkomlig för slamsugning.

Är du i behov av mer än en tömning per år så löser vi det självklart, kontakta Teknik och service på 0978-123 45 för mer information.

Hur akut det är måste ni själva avgöra. Kontakta Teknik och service på 0978-123 45 för att boka en slamtömning.

På grund av arbetsmiljökrav ställs krav på hur våra chaufförer får utföra sina arbeten. Måste extra slang användas debiterar vi detta. Avståndet från bil till brunn får vara max 10 meter, detta gör att vi måste använda en längre slang för att nå ner till brunnen. 

Enligt Pajala kommuns föreskrifter om avfallshantering och renhållning kan befrielse från kommunal tömning av slamavskiljare eller sluten slamtank medges efter särskild prövning. Ansökan ska göras hos Bygg- och miljöavdelningen. 

Kontakt

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: