Insatser enligt LSS

Lagen har kommit till för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för människor med funktionshinder.

Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Lagen innehåller rättigheter till olika former av hjälp för den enskilde och skyldigheter för myndigheter, främst för kommunen.