""
Arbete & näringsliv
19 jun 2024

Tornedalsrådet föreslår utredningsarbete av järnvägsförbindelse

På Tornedalsrådets årsmöte i maj uppmanade rådet regeringarna i Finland, Sverige och Norge att uppmärksamma Tornedalens betydelse för försörjningssäkerhet, grön omställning, gruvindustri samt Nato-samarbete och militär rörlighet.

Finlands kommunikationsminister Lulu Ranne, Norges transportminister Jon-Ivar Nygård och Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson undertecknade den 30/4 2024 i Narvik ett uttalande om utveckling av trafiksystem. Länderna kom överens om att effektivisera och fördjupa samarbetet inom trafiksystemplaneringen för att främja gränsöverskridande projekt. Ett gemensamt uttalande förstärker ytterligare Tornedalens betydelse samt stöttar gränsområdets kommuners mål i utveckling av viktiga gränsöverskridande trafikförbindelser

Järnvägsförbindelse Svappavaara-Pajala-Kolari-Kittilä-Sodankylä

Enligt Finlands kommunikationsminister Lulu Ranne är det viktigt att stärka öst-västliga trafikförbindelser, inklusive järnvägsförbindelser, samt förbättra riksväg 21 / E8 mellan Torneå och Tromsö. Starten av gränsöverskridande persontågtrafik mellan Finland och Sverige via Haparanda och Torneå är möjlig redan i år. Lapplands förbund och Region Norrbotten betonar vikten av en järnvägsförbindelse mellan Svappavaara-Pajala-Kolari-Kittilä-Sodankylä för att förbättra kommunikationer för civilbefolkning, näringsliv och försvar. Årsmötet föreslog omedelbar utredningsarbete för denna bana och påpekade behovet av att stärka kapaciteten på Malmbanan / Ofotenbanan mellan Kiruna och Narvik.

Ytterligare utveckling av gränsöverskridande trafikförbindelser

Tornedalsrådets årsmöte lyfte även att den TEN-T klassade riksvägen 21 / E8, som är avgörande för försörjningssäkerhet, bör upprustas omedelbart på grund av det förändrade geopolitiska läget. Utredningar om Nordnorgebanan pågår, och det är viktigt att undersöka möjligheten av en järnväg mellan Kolari och Skibotn, som skulle förbinda Norge och Finland. Regionen har en ökande roll inom gruvindustrin, besöksnäringen, skogsindustrin, sjömaten samt den gröna omställningen med vindkraftsparker.

Tornedalen en viktig knutpunkt  

Tornedalsrådets årsmöte poängterade att bristande järnvägsförbindelser och dåliga vägar utgör ett hinder för Tornedalens och hela nordliga områdets utveckling. Tornedalen är när det gäller gränsöverskridande järnvägs- och landsvägförbindelser en knutpunkt i detta viktiga område. Tornedalens näringsliv och invånare nyttjar redan idag det gränsöverskridande trafiknätet, järnvägsförbindelser, flygplatser, vägnät och hamnar. Nordiska ministerrådet vill ytterligare främja gränsöverskridande rörlighet och såväl Sverige, Finland som Norge måste på ett bättre sätt uppmärksamma områdets betydelse. Bra och fungerande trafikförbindelser är en garanti för hållbar utveckling i det nordliga området med dess långa avstånd.

Tornedalsrådets årsmöte uppmanar regeringarna i Finland, Sverige och Norge till att se det nordliga områdets betydelse i ett större sammanhang och att ta djärva beslut.

Tornedalsrådet är en intressebevaknings- och samarbetsorganisation som består av 15 medlemskommuner i det svenska, finska och norska gränsområdet. Medlemmarna från Sverige är Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna, från Finland Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Kittilä och Enontekis samt Storfjord Kåfjord, Nordreisa och Lyngen från Norge. Tornedalsrådets årsmöte vill lyfta fram det intensiva gränsöverskridande samarbetet på Nordkalotten samt de möjligheter alla dessa tre länder kan erbjuda

Kontakt Tornedalsrådet

Tuula Ajanki

+358 40 614 7224

+46 72 251 88 80

tuula.ajanki@haparanda.se

www.tornedalen.org

 

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Robert Hawkins

Email
Telefon nr: 0978-12112
Publicerad 19 jun 2024 02:30
Senast uppdaterad 19 jun 2024 02:34