Kommunstyrelsen
Kommun, politik & service
09 okt 2023

Kommunstyrelse 9 oktober

Måndag den 9 oktober sammanträder kommunstyrelsen. Nedan kan du ta del av vilka ärenden de har på agendan.

Sista beslutsinstans för respektive ärende framgår beroende på om det står KS(kommunstyrelse) eller KF(kommunfullmäktige) efter ärenderubriken i listan nedan.

1. Bestämmelser för minoritetspråksmedel KS
2. Finansiering PJA utrikesterminal fas-2 2023 KF
3. Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga KS
identitetshandlingar till Sverige KS
4. Inköp av behållare för matavfall KF
5. Taxeändring Bygg och miljö KF
6. Komplettering av planbesked för tomter för bostadsändamål på
Pajala 6:3, Autio KS
7. Initiativärende – anmälningsplikt KS
8. Internbudget 2023 för Stöd och omsorg KS
9. Införande av nattpatrull Pajala C samt även kommunövergripande KS
10. Delårsrapport KS
11. Skattesats 2024 KF
12. Budget 2024 KF
13. Redovisning av ordförandebeslut KS
14. Chefsrapport KS
15. Meddelanden KS
16. Delegationsbeslut KS

Om kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna.

Under kommunstyrelsen arbetar fem utskott:

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 06 okt 2023 12:53
Senast uppdaterad 06 okt 2023 12:53