Kommunfullmäktige
Kommun, politik & service
26 jun 2024

Tillkännagivande om sammanträde med Pajala kommunfullmäktige.

Onsdag den 3 juli 2024 sammanträder Pajala kommunfullmäktige i Pajala Folkets hus, danssalongen

Onsdag 3 juli kl.9

Folkets Hus i Pajala

Gruppmöten kommer att genomföras kl. 08.00
Webbsändning av mötet via www.pajala.se, länk kommer på webbsidan senast 15 min innan sammanträdet börjar.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Val av ny kommunstyrelse
3. Delårsredovisning
4. Budget 2025
- Föredragning
- Allmänhetens frågestund
- Partirunda
- Debatt
- Fastställande
5. Ängsbacken 2
6. Reglemente BRÅ
7. Val representanter till BRÅ strategiska råd
8. Val ordinarie + vice ordförande Bygg och miljönämnden
9. Val ersättare Bygg och miljönämnden
10. Val ordinarie + ordförande Valnämnden
11. Val ersättare Valnämnden
12. Val ordinarie Pajala värmeverk
13. Val ersättare Pajala värmeverk
14. Delgivningar
15. Medborgarinitiativ
16. Redovisning av obesvarade motioner
17. Anmälan av motioner
18. Interpellationer och frågor

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 26 jun 2024 03:27
Senast uppdaterad 26 jun 2024 03:37