""
Kommun, politik & service
01 jul 2024

Pajala kommun får beviljat stöd för projekt som stärker kompetensförsörjningen i glesbygd

Pajala kommun får klartecken för projekt som ska främja offentlig sektors förmåga att utveckla innovationer för att stärka kompetensförsörjningen i glesbygdskommuner.

Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat Pajala kommun medel för projektet Samhällsinnovation i glesa geografin. Projektet är en förstudie som syftar till att genom nya och innovativa lösningar klara kompetensförsörjningen i glesbygden och främst inom välfärdsverksamheter.

- För att lösa kompetensförsörjningen behöver välfärden nya verktyg, metoder och förändrade arbetssätt. Nytt tänk för att möta utmaningar som grundar sig på att vi är för få och bor för glest. Vi klarar inte att tillhandhålla den lagstadgade samhällsservicen på den nivån som behövs idag och i framtiden samtidigt som regionens expansion är på en nivå som vi inte har sett i modern tid, säger Mervi Kostet, projektspecialist i Pajala kommun.

Förstudien ska analysera nuläget, testa mognadsgraden av innovations arbetssätt samt kartlägga och identifiera ett antal områden som skulle kunna lyftas till ett senare genomförandeprojekt.

Samverkan mellan flera aktörer

Projektet Samhällsinnovation i glesa geografin bygger på en samverkan mellan Pajala kommun, Lapplands kommunalförbund, Region Norrbotten, Övertorneå kommun och Utbildning Nord. Under projektet kommer även experter inom innovativt utvecklingsarbete delta för att säkerställa att de lösningar och förslag som kommer fram är välgrundade och framtidssyftande.

- Tillsammans kommer vi att söka nya lösningar till de utmaningar som alla små inlandskommuner har i Norrbotten. Hur kan vi i samverkan vaska fram innovationer? Vi säger ofta att vi behöver tänka utanför boxen och nu är vi verkligen där. Som hjälp i den stora samhällsutmaningen är vi i ett läge där kreativiteten måste få flöda och idéer få luft under vingarna, säger Mervi Kostet.

Projektet startar den 1 augusti 2024 och pågår fram till 31 januari 2025.

Kontakt

Projektspecialist

Mervi Kostet

E-post:

Strategisk utveckling

E-post:
Publicerad 01 jul 2024 09:53
Senast uppdaterad 02 jul 2024 08:00