Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Kommunstyrelsen
Kommun, politik & service
11 sep 2023

Kommunstyrelse 11 september

Idag sammanträder kommunstyrelsen. Nedan kan du ta del av vilka ärenden de har på dagens agenda.

1. Planbesked för tomter för bostadsändamål Pajala 6:3 Autio, sista beslutsinstans KS
2. Överklagan av förslag till Detaljplan för Sahavaara gruva vid samrådsskedet, sista beslutsinstans KS
3. Yttrande gällande remiss ”Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften”, sista beslutsinstans KF
4. Yttrande gällande Vattenfall Vindkraft Sverige AB, sista beslutsinstans KF
5. Generell lönesatsning för undersköterskor och sjuksköterskor 2023 inom Pajala kommun, sista beslutsinstans KS
6. Extra insatser Kangos kultur- och ekologiskola, sista beslutsinstans KS
7. Förskolornas organisation, sista beslutsinstans KS
8. Tillsyn av förskoleverksamheten på Kangos kultur- och ekologiskola, sista beslutsinstans KS
9. Nya riktlinjer för biståndsbedömning vid beviljande av särskilt boende och övriga insatser, sista beslutsinstans KF
10. Risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan, sista beslutsinstans KF
11. Bestämmelser för minoritetspråksmedel, sista beslutsinstans KS
12. Bestämmelser arvoden förtroendevalda, sista beslutsinstans KF
13. Kommunikationspolicy för Pajala kommun, sista beslutsinstans KS
14. Personalgåva till anställda, sista beslutsinstans KF
15. Finansiering PJA utrikesterminal fas 2 2023, sista beslutsinstans KF
16. Omorganisation Räddningstjänsten, sista beslutsinstans KS
17. Redovisning av ordförandebeslut, sista beslutsinstans KS
18. Chefsrapport 
19. Meddelanden 
20. Delegationsbeslut 

Om kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna.

Under kommunstyrelsen arbetar fem utskott:

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post

Postadress

Pajala Kommun
984 85 Pajala 

E-post:

Besöksadress

Medborgarvägen 4

Publicerad 11 sep 2023 08:34
Senast uppdaterad 18 sep 2023 09:09