Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Arbete & näringsliv
15 apr 2024

Nytt projekt för att främja samhällsinnovation och lösa kompetensförsörjningen i glesbygden

Norrbottens kommuner står inför stora utmaningar för att klara kompetensförsörjningen, däribland Pajala kommun som redan idag har brist på arbetskraft. Därför initierar kommunen nu ett projekt för att kunna möta de utmaningar man står inför.

I och med den expansion som sker i länet och med det ett ökat behov av arbetskraft kommer kompetensförsörjningen bli en svår utmaning för många arbetsgivare. Många kommuner kämpar redan idag med att behålla och rekrytera arbetskraft till deras verksamheter. Pajala kommun har därför initierat ett projekt där man kommer titta på nya och innovativa lösningar för att klara kompetensförsörjningen i glesbygden och främst inom välfärdsverksamheter.

- För att lösa kompetensförsörjningen behöver välfärden nya verktyg, metoder och förändrade arbetssätt. Nytt tänk för att möta utmaningar som grundar sig på att vi är för få och bor för glest. Vi klarar inte att tillhandhålla den lagstadgade samhällsservicen på den nivån som behövs idag och i framtiden samtidigt som regionens expansion är på en nivå som vi inte har sett i modern tid, säger Mervi Kostet, projektspecialist i Pajala kommun.

Projektet ”Samhällsinnovation i glesa geografin” syftar till att utveckla innovationer som kan öka den glesa geografins kapacitet i inlandskommuner i norra Sverige. Om medel beviljas kommer man i ett första skede genomföra en förstudie.

- Förstudien syftar till att stärka offentlig sektors förmåga att utveckla innovationer som kan stödja de utmaningar som viktiga samhällsfunktioner står inför. Inte minst kompetensförsörjning. Man kommer bland annat titta på om vi kan minska på behovet av personella resurser på ett innovativt sätt, exempelvis med teknik, automation eller samverkan, berättar Mervi Kostet.

Förstudien ska analysera nuläget, testa mognadsgraden av innovations arbetssätt samt kartlägga och identifiera ett antal områden som skulle kunna lyftas till ett senare genomförandeprojekt.

Samverkan mellan flera aktörer

Projektet Samhällsinnovation i glesa geografin bygger på en samverkan mellan Pajala kommun, Lapplands kommunalförbund, Region Norrbotten, Övertorneå kommun och Utbildning Nord. Underprojektet kommer även experter inom innovativt utvecklingsarbete delta för att säkerställa att de lösningar och förslag som kommer fram är välgrundade och framtidssyftande.

- Tillsammans kommer vi att söka nya lösningar till de utmaningar som alla små inlandskommuner har i Norrbotten. Hur kan vi i samverkan vaska fram innovationer? Vi säger ofta att vi behöver tänka utanför boxen och nu är vi verkligen där. Som hjälp i den stora samhällsutmaningen är vi i ett läge där kreativiteten måste få flöda och idéer få luft under vingarna, säger Mervi Kostet.

Pajala kommun har lämnat in en ansökan om en förstudie hos ESF-rådet och inväntar beslut i början av sommaren

Kontakt

Projektspecialist

Mervi Kostet

E-post:

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 12 apr 2024 11:15
Senast uppdaterad 15 apr 2024 07:00