""
Stockfoto
Kommun, politik & service
05 mar 2024

Akut brist på arbetskraft i Pajala kommun

Bristen på arbetskraft i Pajala kommun är akut. Det saknas ca 250 personer på arbetsmarknaden, främst påverkar det skola, förskola, stöd och omsorg.

Under 2023 hade Pajala kommun den åttonde lägsta arbetslösheten i hela landet. Idag finns det ca 50 personer i kommunen som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och 263 lediga jobb utannonserade.

Den stora bristen på arbetskraft skapar svåra utmaningar för främst skola, stöd och omsorg. 

- För oss innebär det att vi i vissa delar av verksamheten får svårt att möta de krav som Skollagen ställer på verksamheten och att tillgodose kvalitativ utbildning för alla barn och elever, säger Christina Karinen Sturk, skolchef Pajala kommun.

Störst brist på personal har man i Tärendö skola som riskerar att behöva flytta elever till centrala Pajala tillfälligt efter påsklovet om inte bemanningsfrågan löser sig.

- Vi vill så långt det är möjligt hålla skolan i Tärendö öppen men om vi inte lyckas rekrytera personal har vi inget annat val. Att fortsätta hålla öppet skulle innebära att vi bryter mot skollagen, säger Karinen Sturk.

Skolan har arbetet intensivt för att få tag i rätt kompetens, bland annat har man haft löpande rekryteringskampanjer, samverkat med Hej Hemby och uppmanat anhöriga till elever och andra invånare att tipsa om de lediga lärarjobben.

Stressig arbetsmiljö

Stöd och omsorg är också hårt drabbade av bristen på arbetskraft. Det har bland annat lett till att en hemtjänstgrupp gjort en Lex Sarah-rapport då man anser att personalbristen skapar en stressig arbetsmiljö som inte är säker för personal eller brukare.

- Vi arbetar intensivt för att rekrytera personal till hemtjänsten. Bland annat har vi startat samverkan med Go Care för på ett effektivare sätt nå ut med våra tjänster till stöd och omsorgspersonal, vi deltar på olika rekryteringsmässor och arbetar med att se över förmåner för vår personal inom stöd och omsorg för att bli mer attraktiva som arbetsgivare, berättar Carin Johansson, socialchef i Pajala kommun.

I arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare ligger även fokuset på befintlig personal.

- I första hand måste vi arbeta med att behålla den personal som vi har idag, som gör ett fantastiskt arbete och som även är rotade och har sina bostäder i kommunen. Tillsammans med HR avdelningen håller vi på att utreda vilka åtgärder som kan vara möjliga att genomföra, exempelvis höjda OB tillägg, säger Johansson.

”Vi behöver bli fler”

Utmaningarna med att säkra arbetskraft till verksamheterna beror bland annat på hård konkurrens, låg arbetslöshet och bostadsbrist.

- Vi behöver bli fler om vi ska kunna lösa kompetensförsörjning på sikt, det finns inte tillräckligt många människor här för att möta behovet av arbetskraft. Vi har idag en extrem obalans på arbetsmarknaden samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar samt de utmaningar som följer med att ha en åldrande befolkning, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd Pajala kommun.

Pajala kommun arbetar brett med långsiktiga lösningar för att skapa förutsättningar för inflyttning och för att flera ska vilja verka och bo i kommunen.

- Inom politiken har vi varit tydliga med att vi vill ha egen personal inom våra verksamheter, därför har vi prioriterat att satsa på höjning av löner. Vi arbetar även intensivt med att utöka bostadsbeståndet för att det inte ska bli en flaskhals vid rekryteringar, säger Ulrica Hammarström.

En annan insats för att främja kompetensförsörjningen är satsningen på lärarstudenter.

- Idag delar vi ut stipendier till de som väljer att utbilda sig till lärare, förskollärare och fritidspedagog och det är en utveckling som vi behöver se över inom vårdyrkena också, avslutar Hammarström.

 

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:

Socialchef

Carin Johansson

E-post:
Publicerad 04 mar 2024 08:08
Senast uppdaterad 05 mar 2024 07:00