Kommunstyrelsen
Kommun, politik & service
13 nov 2023

Kommunstyrelsen 13 november

Måndag den 13 november sammanträder kommunstyrelsen. Nedan kan du ta del av vilka ärenden de har på agendan.

Sista beslutsinstans för respektive ärende framgår beroende på om det står KS(kommunstyrelse) eller KF(kommunfullmäktige) efter ärenderubriken i listan nedan.

1. Pajala Turism och Evenemang – information KS
2. Avloppsreningsverk – information KS
3. Naturreservat Tervajoki KS
4. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område KF
5. North Sweden – medfinansiering KS
6. Sammanträdesplan 2024 KF
7. Politisk organisation KF
8. SKR – prislapp KS
9. Budget 2024 KF
10. Valärende – stöd och omsorgsutskottet KS
11. Motioner - fördelning KS
12. Redovisning av ordförandebeslut KS
13. Chefsrapport KS
14. Meddelanden KS
15. Delegationsbeslut KS

Om kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna.

Under kommunstyrelsen arbetar fem utskott:

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 13 nov 2023 07:48
Senast uppdaterad 13 nov 2023 07:48