""
David Svenn & Fredrik Holmström Foto: Pajala kommun
Arbete & näringsliv
17 mar 2023

Klart med nya bostäder i Pajala

Bostadsbristen är en av de stora utmaningarna för att klara samhällsomvandlingen i Pajala kommun. Nu är det klart att det lokala fastighetsbolaget Anno 100 AB som leds av David Svenn kommer att bygga ca 30 nya bostäder i centrala Pajala.

Pajala kommun är i allra högsta grad en del av den genomgripande samhällsomvandling som sker i Norrbotten. Kommunen har flertalet expansiva näringar som medför ett ökat behov av arbetskraft och den positiva utvecklingen i kommunen har också bidragit till ett ökat intresse för att flytta till Pajala kommun. Nu är det klart att Anno 100 AB kommer att bygga ca 30 bostäder i centrala Pajala

- Bristen på bostäder är en stor utmaning både när det kommer till att säkra kompetens för företagen och för att möta det stora intresset som finns för att bosätta sig i kommunen. Därför är det extra glädjande att David Svenn valt att satsa på att bygga bostäder i Pajala och vi hoppas att det ska bli startskottet för bostadsbyggandet i hela kommunen, säger Fredrik Holmström, Utvecklingschef Pajala kommun.

Anno 100 AB planerar att bygga bostäder på Korgparken i centrala Pajala. Området är detaljplanerat för bebyggelse för bostads-, handels- och kontorsändamål. 

- Det är ett område som vi planlagt med syfte att ge Pajala tätort möjlighet att utvecklas på ett mer stadsmässigt sätt med en högre befolkningsdensitet och med fler handels- och kontorsmöjligheter i centrala Pajala, säger Fredrik Holmström.

Anno 100 AB är ett lokalt fastighetsbolag bestående av fastighetsinvesterare från hela landet som leds av David Svenn. Svenn säger så här om valet av att satsa på bostadsbyggande i Pajala kommun:

- Det finns ett stort behov av bostäder och en marknad, dessutom ligger Pajala mig varmt om hjärtat eftersom jag är född och uppvuxen här.

Svenn är positiv till samarbetet med kommunen.

- Jag har jobbat med många kommuner runt om i landet och det är få kommuner som är så driftiga och effektiva i sin handläggning som Pajala kommun. Nu börjar det gemensamma arbetet med att planera hur bostäderna ska se ut.

Startskottet för att säkra bostadsförsörjningen i kommunen

- Det händer mycket i Pajala och att bostadsbyggandet kommer i gång är ett prioriterat mål för politiken, det ger också en positiv signal för alla som lever, bor och är verksamma i kommunen, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala kommun.

David Svenns val att bygga i Pajala hoppas Hammarström ska ge ringar på vattnet och få fler att göra liknande satsningar.

- Överallt läser man om att skenande priser och räntehöjningar har bromsat byggprojekt i ett flertal kommuner och regioner och även i Norrbotten har ett flertal byggexploatörer ansökt om att få skjuta på starten för sina planerade projekt. Men i Pajala väljer man att bygga och det om något visar på den tillväxt- och utvecklingspotential som finns i kommunen.

David Svenn har planer på fler investeringar och satsningar i kommunen framöver.

- För närvarande håller vi bland annat på att renovera Mikkos backen med målet att skapa en destinationsutveckling.

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 17 mar 2023 01:30
Senast uppdaterad 17 mar 2023 01:43