Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Bygga, bo & miljö
29 apr 2024

Att tänka på inför valborg

När valborgsmässofirande stundar så samlas vi gärna kring värmande eldar. Vi vill passa på att påminna om följande regler kring eldarna.

  • En ansvarig person ska utses för varje brasa. Denne ansvarar för att majbrasor och grilleldar inte orsakar annan brand än vad de är avsedda för, samt att dessa inte orsakar annan brand efter att firandet avslutats.
  • Majbrasor ska placeras på för ändamålet lämplig plats så att elden inte kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. Avståndet till byggnader bör vara minst 25 – 50 meter beroende på brasans storlek. Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar att röken orsakar olägenheter. Majbrasor får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar. Markägarens tillstånd ska alltid inhämtas.
  • Majbrasan ska innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck och dylikt.
  • Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.
  • Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, t ex vattenslang, strilkannor eller hinkar med vatten och krattor.
För kännedom i år kommer lagändringen, om att inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall, inte påverka majbrasor i Pajala kommun och vi kräver inte heller några dispensansökningar.

Kontakt

Räddningschef

Juha Pasma

E-post:
Publicerad 29 apr 2024 09:08
Senast uppdaterad 29 apr 2024 09:08