""
Bygga, bo & miljö
03 jul 2024

Pajala är nionde bästa kommun i Sverige för äldre att bo i

Det visar en sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som i ett nytt index rankar äldres boendesituation i landets kommuner.

Pajala kommun hamnar på plats nio i rankingen. I kommunen får man 51,4 kvm boyta för 25% av pensionen, den genomsnittliga flyttskatten 1992-2022 är 78 tkr och den upplevda tryggheten med hemtjänsten är 4,4 (skala 1-5).

Kartläggningen baseras på statistik över hur stor boyta 25 procent av pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt om man bott 30 år i en villa, upplevd trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre, per äldre invånare i kommunen. Siffrorna har vägts samman i ett index – Sveriges bästa kommun för äldre att bo i – som beskriver äldres boendesituation. Totalt 269 kommuner ingår i kartläggningen.

Beräkningarna av boyta för 25 procent av pensionen baseras på SCB:s statistik över medelhyra per kvadratmeter från 2023 och Pensionsmyndighetens statistik över medianpensionen från 2022.

Beräkningarna av genomsnittlig flyttskatt baseras på SCB:s statistik över medelpriset för villor under åren 1992 och 2022.

Statistiken över antalet platser på särskilt boende för äldre kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2023. 277 av landets 290 kommuner svarade 2023 på frågan om antalet platser på särskilt boende för äldre.

Befolkningsstatistiken över antalet personer som är 65 år eller äldre i kommunerna har hämtats från SCB och baseras på siffror från 2023.

Statistiken över upplevd trygghet i hemtjänsten har hämtats från Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för 2023. 285 kommuner ingick 2023 i redovisningen av upplevd trygghet i hemtjänsten.

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 03 jul 2024 09:57
Senast uppdaterad 03 jul 2024 09:59