Bygga, bo & miljö
25 jun 2024

Underrättelse om antagande av Detaljplan för Sahavaara gruva

Kommunfullmäktige har, vid sitt sammanträde 2024-06-17, antagit förslaget till detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara som en utökning av Kaunis Iron AB:s befintliga gruvverksamhet i Kaunisvaara.

Protokollet har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla 2024-06-19. Om ingen överklagan inkommer senast 2024-07-10 vinner detaljplanen laga kraft 2024-07-11.

Här finns antagandehandlingar tillgängliga:
Kommunhuset, huvudentrén, Medborgarvägen 4, Pajala
Välkommen måndag – fredag kl. 07.30 – 15.50

Samt på kommunens hemsida, se länk nedan under rubriken Läs mer.

Överklagan

Eventuell överklagan ska vara skriftlig och ha inkommit till Pajala kommun senast 10 juli 2024. Uppge ärendenummer KS.2022.611 samt ditt namn och adress och beskriv varför du vill att beslutet ändras och vilken ändring som önskas. Bifoga handlingar som stöder dina argument.

Överklaganden skickas till:
Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala eller kommun@pajala.se

Frågor

Vid frågor, kontakta:
Ewa Lassi, fysisk planerare

Kontakt

Fysisk planerare, Samordnare Plangruppen

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59
Publicerad 19 jun 2024 11:27
Senast uppdaterad 26 jun 2024 08:30