Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Kommun, politik & service
26 feb 2024

Kommunfullmäktige 2024-02-26

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2024-02-26, kl. 10.00 Plats: Folkets hus, Pajala


Länk till sändningen:Pajala kommunfullmäktige 2024-02-26 (youtube.com)

 

1. Mötets öppnande
2. Investeringsäskande Junosuando ledningsnät korsande väg 395
3. Södra Byavägen Kangos
4. Val till nämnd- Social nämnden
5. Val till nämnd- Barn och utbildningsnämnd
6. Val ersättare gymnasienämnden
7. Val ersättare KF
8. Val ordförande Bygg och miljönämnden
9. Val ersättare KS
10. Val ersättare och ordinarie valnämnden
11. Informationspunkt gymnasieskolan LKF (13.00)
12. Delårsredovisning LKF
13. Aktieägartillskott Pajala Värmeverk
14. Ägardirektiv Pajala Bostäder
15. Reglemente KS
16. Bestämmelser för minoritetsspråksmedel
17. Medel för förstudie fleravdelningsförskola
18. Delgivningar
19. Medborgarinitiativ
20. Anmälan av motioner
21. Interpellationer och frågor

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post
Publicerad 26 feb 2024 09:25
Senast uppdaterad 26 feb 2024 09:35