Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Arbete & näringsliv
26 feb 2024

Enkät för att kartlägga företagares kompetensbehov

Pajala kommun genomför en enkätundersökning tillsammans med 31 andra kommuner för att kartlägga lokala företags kompetensbehov.

Pajala kommun vill få en uppfattning av lokala företags nuvarande och framtida rekryterings- och kompetensbehov för att stödja det lokala näringslivets möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning och fortsatta utveckling.

Du, som företagare, verksamhetschef, HR-chef eller motsvarande, har möjlighet att svara på en enkät för att tydliggöra företagets kompetensbehov. Följ länken för att komma till enkäten Kompetenskartläggning

Pajala kommun genomför denna enkätundersökning tillsammans med 31 andra kommuner inom ramen för projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd". Det ger en omfattande och jämförbar översikt av kompetensbehoven vilket möjliggör samordnade insatser, såsom att utforma relevanta utbildningar. Det kan i sin tur underlätta för företag att rekrytera kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt. 

Enkätundersökningen pågår mellan 26/2-24/3. 

En sammanfattning av den totala kartläggningens resultat på lokal/regional nivå samt nästa steg kommer att presenteras för näringslivet i april-maj 2024. 

 

Om projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Det är ett tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund- som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Robert Hawkins

Email
Telefon nr: 0978-12112

Kommunikaitonsansvarig

Hanna Jönsson

E-post:
Tel: 0978-12326
Publicerad 23 feb 2024 10:36
Senast uppdaterad 26 feb 2024 08:42