Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Arbete & näringsliv
22 apr 2024

Granskningsutlåtande för förslaget till detaljplan för Sahavaara gruva

De synpunkter som inkommit under granskningsperioden har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt på kommunens hemsida.

Kommunen har upprättat ett granskningsutlåtande för förslaget till detaljplan för Sahavaara gruva. 

Förslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 20231221 – 20240129. De synpunkter som inkom har sammanställts och besvarats i granskningsutlåtandet som finns tillgängligt på kommunens hemsida, Här kan du ta del av granskningsutlåtandet

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget. Antagande av planen avses behandlas i kommunfullmäktige den 17 juni 2024.

När kommunen har antagit detaljplanen kommer mer information om beslutet och hur det kan det överklagas på pajala.se 

Kontakt

Strategisk utveckling

E-post:
Publicerad 22 apr 2024 08:11
Senast uppdaterad 22 apr 2024 08:14