Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Kommun, politik & service
17 jan 2024

Jobba som valförrättare i EU-valet 2024/ Ala töihiin äänenvashtaanottajaksi 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europa Parlamentet EU i Sverige. Vi söker dig som vill arbeta med förtidsröstning from 22 maj till och under valdagen den 9 juni. Pyhänä 9 p kesäkuuta oon Euruuppa Parlamentti EU vaalit Ruottissa. Haema sinua joka halvat olla töissä etuäänestyksessä, 22 toukokuusta lähtien vaalipäihvään asti, ja itte vaalipäivänä kans.

Vi söker dig som tycker om att arbeta där det händer många saker samtidigt, som trivs med att träffa människor, vill värna om demokratin och förstår vikten av att valet går rätt till. Du behöver kunna överblicka vad som behöver göras och hjälper gärna till tillsammans med de andra valförrättarna i förtidsröstningslokalen och vallokalen.

I varje förtidsröstningslokal och vallokal kommer det att finnas en blandning mellan nya och erfarna valförrättare. Många som jobbar i vallokal tycker att det är en rolig erfarenhet och återkommer vid varje val.

Tykkäät työpaikasta missä tapahtuu monta asiaa samala, ja triivastut ko kohtaat ihmisiä, vaalit temukratiitä ja ymmärät tähelisyyen siinä ette vaalit suoritethaan oikeen. Häyt ymmärtää nähhä mitä tarttee tehhä ja mielelhääns autat yhessä toisitten äänenvasthaanottajitten kans etuäänestys- ja vaalilukalissa.

Joka etuäänestys- ja vaalilukalissa tullee olheen sekotus uusia ja rytineerattuja äänenvasthaanottajia. Monet vaalilukalitten työntekijöistä pitävät sen hauskana kokemuksena ja tuleva takasi töihin joka vaalissa.

Uppdraget

I uppdraget ingår bland annat att se till att det är god ordning i vallokalen, i valsedelställ och bakom skärmarna, ta emot röster och lägga dem i urnan, markera i röstlängden vilka som röstat, hjälpa de väljare som ber om det, till exempel genom att informera om hur de gör för att rösta och räkna röster efter att vallokalen har stängt.

Som ordförande leder du arbetet i vallokalen och ser till att röstmottagning och rösträkning går rätt till. Vice ordförande stödjer ordföranden och träder in som tjänstgörande ordförande vid behov.

För att klara uppdraget behöver du förstå/prata bra svenska men du behöver inte vara svensk medborgare för att arbeta i vallokal.

Arbetet som valförrättare i vallokal ger en ersättning om 500 kr för hela dagen inklusive rösträkningen + timarvode. Ordförande och vice ordförande i vallokal får även ett tillägg.

Äänenvasthaanottajan työtehtävään kuuluu:

  • varmistaa ette vaalilukalissa, vaalisetelitällissä ja äänestyssuojan takana oon hyvä järjestys
  • ottaa vasthaan ääniä ja panna net äänestysloohvaan
  • merkitä äänestyslistale ketkä oon äänestänheet (koskee vaalipäivää). Etuäänestyksessä äänestyskortista kirjotethaan tiot käsin.
  • auttaa niitä äänestäjiä jokka pyytävä apua, esimerkiksi selittää kunka tekkee ko äänestää
  • laskea äänet jälkhiin vaalilukalin sulkemisen

Suorittaaksheen tehtävän sie häyt ymmärtää ja puhua ruottia hyvin mutta ruottin kansalaisuus ei ole pakolinen vaalilukalin työntekijälle.

Työ vasthaanottajanna antaa 500 kr korvauksen täyestä päivästä johonka kuuluu äänenlaskeminenlaskeminen + tuntipalkka. Puhheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaalilukalissa saava lisän.

Arbeta under förtidsröstningen

Vi söker även dig som vill arbeta under förtidsröstningen. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Huvuddelen av arbetet under förtidsröster är att ta emot röster samt att för hand skriva av uppgifterna från röstkortet. Valförrättare arbetar alltid minst två personer samtidigt. Ersättning under förtidsröstningen är timbaserad, 120 kr/h.

Haema kans sinua joka halvat olla töissä etuäänestyksen aikana. Etuäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Pääosa työstä etuäänestyksen aikana oon vasthaanottaa ääniä ja käsin kirjottaa tiot äänestyskortista. Äänenvasthaanottajia oon aina vähhiintääns kaks töissä samala. Ilmota sinun intoilmotuksheen jos saattaisit olla töissä etuäänestyksen aikana. Korvaus etuäänestystyöstä oon tiimapalkala, 120 kr/t.

Utbildning/Koulutus

Alla valförrättare kommer att få utbildning om 1-3 timmar innan uppdraget börjar. Utbildningen kommer att ske under i April-början av Maj. Endast de som genomgått utbildningen får arbeta i vallokalen. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på noggrannhet och god service.

Kaikki äänenvasthaanottajat saava 1-3 tiimaa koulutusta ennenko tehtävä alkaa. Koulutus oon joskus huhtikuun/aprillin ja alkutoukokuun/main välissä. Vain net jokka oon käyhneet koulutuksen saa olla töissä vaalilukalissa. Työ vaatii auttavaa ja ystävälistä menettelyä, korkeaa tarkkuutta ja hyvvää palvelua.

 

Mer information och intresseanmälan Lissää tietoa ja intoilmotus

Kontakt:                                                                      Kontakti:

Fatma Hamrouni 0702024489

Sixten Olli 0978-120 62

 

Intresseanmälan kan också skickas per mail: Intoilmotuksen saattaa lähättää meilin kautta:

val@pajala.se

Ange:

  • dina kontaktuppgifter
  • om du kan tänka dig att arbeta under förtidsröstningen
  • i vilket område/distrikt du vill arbeta
  • vilken roll du är intresserad av; röstmottagare, ordförande eller vice ordförande

 

Publicerad 10 jan 2024 02:53
Senast uppdaterad 17 jan 2024 10:16