""
Fritid & kultur
19 jan 2024

Fortsatt satsning för att främja samverkan med föreningslivet

Pajala kommuns arbete för att förbättra stödet och samverkan med föreningar fortsätter. Nytt för 2024 är Föreningsbrevet och Föreningsforum som syftar till ett förbättrat informationsflöde, möjlighet till dialog och ökad samverkan mellan kommunen och föreningar.

Föreningslivet är en livskraft i Pajala kommun och det skapar mervärde och livskvalitet för invånare, besökare och potentiella inflyttare. Ett av Pajala kommuns strategiska mål är att genom stöd till föreningar och evenemang stötta en fortsatt bred föreningsverksamhet.

Under 2024 introducerar Pajala kommun två nya aktiviteter.

- Vi har tagit fram ett nyhetsbrev som riktar sig till föreningar och personer som är intresserade av föreningslivet i kommunen, berättar Mikael Sturk, fritidschef.

Nyhetsbrevet går under namnet Föreningsbrevet och kommer att skickas ut en gång i månaden till de som skrivit upp sig för prenumeration.

- Syftet är att bli bättre på att nå ut med information till föreningarna. Vi har fått till oss att man saknar information om vilken stöttning man kan få från kommunen, vad som är på gång och när man kan söka olika bidrag, berättar Mikael.

I Föreningsbrevet kommer läsaren få ta del av allt som rör fritid och föreningar i Pajala kommun, exempelvis viktiga händelser, erbjudanden och tips.

- Den som vill ta del av Föreningsbrevet gör det genom att skriva upp sig för prenumeration på kommunens webbsida, säger Mikael Sturk.

Dialog och samverkan

I slutet av februari anordnas även Föreningsforum för första gången.

- Vi vill hitta ett sätta att träffa alla föreningarna, föra dialog och fånga upp deras behov, berättar Mikael.

Föreningsforum kommer att anordnas ca 4 gånger per år.

- Tanken är att träffarna ska ha olika teman. Vi tänker att vi bland annat kommer ha utbildningar, workshops och besök av externa aktörer som berättar hur de kan främja föreningarna, säger Mikael Sturk.

Föreningsbidragsutredning

Sturk berättar också att det pågår en utredning av föreningsbidragen. Syftet är att ta fram riktlinjer för dessa så att det blir tydligare för föreningarna vilken typ av stöd som finns att söka från kommunen och vilka kriterier man ska uppfylla för att vara stödberättigad.

Utredningen av de ekonomiska stöden som föreningar kan söka för drift och aktiviteter väntas bli klar under 2024.

Kontakt

Enhetschef Fritid och service

Mikael Sturk

E-post:
Publicerad 19 jan 2024 09:24
Senast uppdaterad 19 jan 2024 09:30