""
Familj, stöd & omsorg
13 okt 2023

Äldre möter yngre i nytt projekt: ”Träffarna präglas av mycket glädje och skratt”

Barn från förskolor i Pajala centralort besöker äldreboenden i projektet Äldre möter yngre för att bland annat stärka barnens anknytning till meänkieli och den tornedalska kulturen.

Äldre möter yngre är en del av VARP-projektet som genomfördes under sommaren 2023, som kultur, skola och stöd och omsorg är delaktiga i. Det är mötet och utbytet mellan barn och äldre som är kärnan i delprojektet.

- Projektet går ut på att personer på äldreboende träffar barn från närliggande förskolor för att mötas över generationsgränser, något som för många i dessa åldersgrupper sker sällan eller aldrig, berättar Klara Åstrand, projektledare.

Utöver möte över generationsgränserna syftar projektet till att stärka barnens anknytning till meänkieli och den tornedalska kulturen samt ta reda på om det sker någon förändring gällande de äldre deltagarnas psykiska och fysiska hälsa.

- Vi har bara fått positiv respons, både från de äldre deltagarna, barnen, medarbetare och föräldrar. De äldre lyser upp och blir så glada när de får besök av barnen. Barnen har blivit mer varma i kläderna nu när de varit på besök några gånger och vet vilka de ska träffa. Träffarna präglas av mycket glädje och skratt, säger Klara Åstrand.

På träffarna ritar, pratar och fikar barnen och de äldre tillsammans.

- Förhoppningen är att kunna visa hur pass bra det här fungerar och vilka positiva effekter det skapar så att det så småningom blir en självklar del av arbetssättet både på förskolor och äldreboenden och att vi kan arbeta på samma sätt även på andra orter i kommunen, säger Klara Åstrand. 

Under de fyra första veckorna besökte förskolebarnen de äldre en gång i veckan, därefter genomfördes en utvärdering och utifrån det har en ny plan skapats som innebär att en av förskolorna fortsätter att komma på besök en gång i veckan, de två andra förskolorna kommer i stället på besök varannan vecka.

Fakta:

  • Tre förskolor i Pajala centralort deltar i projektet, de besöker de två äldreboendena i Pajala.
  • Del av kulturprojektet VARP
  • Projektet pågår under ett skolår och avslutas i juni-24.
  • Förhoppning om att införa arbetssättet på andra orter i kommunen.

Kontakt

Projektkoordinator

Klara Åstrand

E-post:
Publicerad 13 okt 2023 01:49
Senast uppdaterad 13 okt 2023 01:51