""
t.v Projektledare Tanja Pääkkölä Foto: Pajala kommun
Familj, stöd & omsorg
28 sep 2023

Nytt projekt syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för att möta nyanlända

Pajala kommun är projektägare av det kommungemensamma projektet Utbildningsinsats Integration som syftar till att öka kommunens beredskap och mottagningskapacitet samt främja samverkan mellan Norrbottens kommuner.

På flyktingsamordnarträffarna för Norrbottens kommuner har frågan kring ökad kunskap kring nyanlända och utrikesfödda lyfts vid flera tillfällen.

- Med de utbildningsinsatser som anordnas genom projektet kan vi ge ökad kunskap, förståelse och metoder för kommunanställda att möta nyanlända och utrikesfödda utifrån deras bakgrund och behov, säger Tanja Pääkkölä, projektledare för Utbildningsinsats Integration. 

Projektet syftar till att ytterligare öka kommunens beredskap och mottagandekapacitet samt främja samverkan mellan Norrbottens kommuner.

Planerade insatser 2024-2025

  • Studiebesök Tervola, Finland (4-5 oktober).
  • Föreläsning: Barnuppfostran i andra kulturer med Srour Gabro, öppen för alla, digitalt (9 november 14:00)
  • Föreläsning med Röda Korset: Trauma, 2 halvdagar, digitalt (1 tillfälle ht 2023, 1 tillfälle vt 2024)
  • Föreläsning: Hur ska vi nå analfabeter? Öppen för alla, digitalt (vt 2024)
  • Kjell Kampe, föreläsning: Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan, öppen för alla, fysiskt i Luleå max 70 deltagare + digitalt.  (feb 2024)
  • Studiebesök i Malmö, Jalla Trappan (maj 2024).

Fakta om projektet

Utbildningsinsats Integration är ett gemensamt Utbildningsprojekt tillsammans med Norrbottens kommuner. Pajala kommun är projektägare och Tanja Pääkkölä, integrationssamordnare i Pajala kommun, projektleder Utbildningsinsats Integration. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen. Föreläsningar som anordnas inom projektet är kostnadsfria och vänder sig till alla som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete. Projektet pågår 2023-2025. 

Kontakt

Integrationssamordnare

Tanja Pääkkölä

E-post:
Publicerad 28 sep 2023 09:03
Senast uppdaterad 28 sep 2023 09:18