Förskola, skola & utbildning
24 maj 2023

Nya namn på vissa skolformer

""

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn.

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer och titta på en film som förklarar vad förändringen innebär:

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/nya-namn-pa-skolformerna-samt-starkt-utbildning

 

Publicerad 24 maj 2023 10:06
Senast uppdaterad 24 maj 2023 10:09